Politics today When will the election turn?

หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พ.ร.ป. เรื่องการเลือกตั้งตำแหน่ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. รองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ , นายวิษณุ เครืองาม รวมทั้งกกต. ได้ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า วันเลือกตั้งยังเกิดขึ้นตามกำหนดเดิม คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่ง กกต. ได้ออกมาแถลงข่าวในวันนี้ว่า เวลาการเลือกตั้งจะเริ่มนับ150 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนี้กำหนดเวลาของวันจัดเลือกตั้ง คือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นอกจากนี้เลขาธิการ กกต. ได้ออกมาแจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า กกต. ยังคงยึดตุ๊กตาจัดเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำนักงาน กกต. จัดขั้นตอนต่างๆได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะมีหน่วยเลือกตั้งถึง 90,000 หน่วยทั่วประเทศที่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเตรียมตัว

โดยอย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยตำแหน่งหัวหน้า คสช. เคยออกมาประกาศวันเลือกตั้ง แล้วว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง พ่วงด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาอธิบายถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ของการมาซึ่ง ส.ว. ยังไม่อาจตอบรายละเอียดพรรคการเมืองได้อย่างครบทุกแง่มุม คือ ต้องรอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งในฐานะหัวหน้า คสช. นัดประชุมเสียก่อน ส่วนกำหนดวันเลือกตั้ง พล.อ.ประวิตร ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่า จะเกิดขึ้นภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อย่างแน่นอน

นายวิษณุ ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยได้มีระยะเวลากำหนดให้เกิดการเลือกตั้งภายใน 90 วันหลังจากยุบสภา หากแต่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขเวลาการออก พ.ร.ฎ. การเลือกตั้งเสียก่อน รวมทั้งขั้นตอนการรับสมัครจวบไปจนถึงตอนหาเสียง ถึงแม้เรื่องนี้จะฟังดูนาน แต่ก็ยังไม่อาจเลือกได้ ถึงกระนั้นในช่วงกรอบเวลา 90 วัน ก่อน พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้พรรคการเมือง หากแต่ก็ยังไม่อาจทำกิจกรรมตามกฎหมายดังกล่าวได้ เพราะจะต้องรอให้มีคำสั่ง คสช.ออกมาเพื่อปลดล็อกให้สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ก่อน

คณะรัฐมนตรี และ กกต. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลอีก 90 วันข้างหน้า ซึ่งนั่นก็ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม และการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเกิดขึ้นภายใน 150 วัน โดยมีขั้นตอนคำนวณสัดส่วนจำนวน ส.ส. จากบัญชีรายชื่อรวม 150 คน อีกทั้งยังมีการกำหนดให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่งจะเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หนึ่งพรรคต้องไม่เกิน 3 รายชื่อ ตามด้วยประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วไป

การเมืองวันนี้ เมื่อไหร่จะถึงคราวการเลือกตั้ง ?