Donald Trump222

Donald trump ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของอเมริกา เขามีความมุ่งมั่นในการนำอเมริกากลับสู่ความเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2016 เว็บไซต์ Metro ได้สรุปนโยบายทางการเมืองของ Donald trump มาให้เราได้ดูกันอย่างชัด ๆ ดังนี้

เศรษฐกิจและภาษี

Donald trump ต้องการปรับลดเพดานภาษีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เขากล่าวว่าการตั้งนโยบายภาษีที่ไม่มาก จะทำให้การจ้างงานในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ และจะลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล,การเลี้ยงดูบุตร โดยครอบครัวที่มีบุตรจะหักค่าใช้จ่ายตรงนี้จากภาษีของพ่อแม่ อีกทั้งยังตั้งเป้าว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านตำแหน่ง

ระบบสาธารณูปโภค

เขาให้สัญญาว่า จะเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมสภาพมานาน ให้กลายเป็นระบบใหม่ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งเขายังพร้อมที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ , น้ำประปา ,ไฟฟ้าอีกด้วย

ความมั่นคงของชาติและกองทัพอเมริกัน

สำหรับ Donald trump เขาต้องการเพิ่มกำลังทางทหารให้มากขึ้นกว่าเดิม คือจะเพิ่มกำลังทหารให้กลายเป็น 540,000 นาย เพิ่มเรือรบ 350 ลำ เพิ่มเครื่องบินรบอีก 1,200 ลำ นอกจากนี้จะเพิ่มกำลังทหารเรืออีก 36 กองพล จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ของอเมริกันในการสร้างขีปนาวุธ เพื่อป้องกันการโจมตีโดยเฉพาะจากเกาหลีเหนือและอิหร่าน

จัดการผู้อพยพ

นโยบายด้านนี้ของเขาค่อนข้างแข็งกร้าวมาก เพราะเขาจะผลักดันกฎหมายแรงงาน ให้ชาวอเมริกันมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่า มีการรับประกันความปลอดภัยในชีวิต ทั้งรายได้ งานที่ดี ให้คนอเมริกันมีสิทธิ์ก่อน รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวดมากขึ้น ระงับพลเมืองที่มาจากประเทศอันสุ่มเสี่ยงต่อการก่อการร้าย อีกทั้งยังมีโครงการสร้างกำแพงยาวเพื่อกั้นพรมแดนเม็กซิโกอีกด้วย

สาธารณสุข  

Donald trump ต้องการยกเลิกนโยบาย Obamacare ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ระบบซื้อประกันสุขภาพแทน โดยเขากล่าวว่า นโยบายนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาศูนย์พยาบาลในแต่ละรัฐ อันเอื้อให้ประชาชนรายได้น้อยเข้าถึงได้

การต่างประเทศ

Donald trump ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาเล็งเห็นถึงปัญหาผู้ก่อการร้ายเช่นเดียวกัน แต่เป็นไปในทางที่แข็งกร้าวมากทีเดียว trump มองว่าการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้น ต้องร่วมมือกับกลุ่มประเทศพันธมิตรของอเมริกา ในตะวันออกกลาง ต้องจัดการด้วยวิธีเด็ดขาด ด้วยการใช้กำลังทางทหารโจมตี การศึกษา

Donald trump กล่าวว่าเขาจะร่วมมือกับสภา Congress เพื่อปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะกำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ลดอัตราค่าธรรมเนียมทางศึกษา และยังต้องการพัฒนาการศึกษาทางสายอาชีพอีกด้วย เช่น สถาบันเทคนิค , สถาบันอาชีวะ ให้เข้าถึงง่ายกว่าเดิม

สรุปแล้ว นโยบายของ Donald trump จะให้ความสำคัญต่อชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก แต่ด้วยนโยบายที่สุดโต่ง ย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงแก่สังคมอเมริกันอย่างแน่นอน

นโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ