Analyze the NCPO's politics to go out in any direction.

นับตั้งแต่ที่ คสช. ได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาล หลังจากเข้ายึดอำนาจหรือกระทำการรัฐประหาร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 บรรดา คสช. ทั้งหลายก็เข้ามาอยู่ในเกมใหญ่ทางการเมือง ซึ่งนั่นก็คือ เกมแห่งความเชื่อมั่นที่ประชาชนต่างมอบให้พร้อมหวังว่าจะมีชีวิตดีขึ้นกว่านี้…

วันที่ 13 ตุลาคม พ.. 2561

คสช. จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต โดยออกข้อมูล ‘ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง’ และหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง คือ การสร้างพรรคการเมืองให้กลายเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และหนึ่งในหนทางอันยิ่งใหญ่ คือ การขยายบทบาทของสมาชิกพรรคต่างๆ เนื่องจากถ้าว่าสมาชิกพรรคดำเนินกิจกรรมไปอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกพรรคเหล่านี้นี่แหละ ที่จะเข้ามามีส่วนอย่างสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขั้นตอนควบคุมทิศทางความเป็นไปของพรรค ซึ่งหนทางหนึ่งในนั้น ก็คือ ขั้นตอนระดมทุนจากสมาชิกรวมทั้งเหล่าผู้สนับสนุน เนื่องจากถ้าพรรคการเมืองใด เปิดรับเรื่องนี้และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างอบอุ่น ทำให้โอกาสที่นายทุนจะเข้ามาครอบงำพรรคก็น้อยลงตาไปด้วย และพรรคก็จะกลายเป็นพรรคมวลชน เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่มีเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่ง คือ คำสั่งอันมีผลให้ระงับการระดมทุนของ กกต. ซึ่งมีต่อพรรคอนาคตใหม่อันขัดแย้งกับความคิดเรื่อง ‘ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง’ เนื่องจากเท่ากับไประงับทิศทางของพรรคมวลชนอย่างสิ้นเชิง

โดย กกต.ได้ออกคำสั่งโดยอ้างอิงกับประกาศของ คสช.ฉบับที่ 57/2557 ซึ่งกลายมาเป็นความต่อเนื่องจากรัฐประหารเป้าหมาย นั่นก็คือ ขั้นตอนลดทอนบทบาทของพรรคการเมืองเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ประกาศ คสช. ฉบับนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์หลังเกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่ามีความจำเป็นอีกทั้งยังมีความเหมาะสม หากแต่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กลับพบว่าไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไปแล้ว

สภาพทางการเมืองที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนี้ก็ยังดำรงอยู่ต่อไป ไม่เพียงแต่ดำรงอยู่อันเนื่องมาจากประกาศของคสช. ฉบับที่ 57/2557 เท่านั้น หากแต่ยังมีคำสั่งจากหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 53/2560 ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ถูกนำออกมาใช้อย่างเป็นจริง

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561 ออกมาเพิ่มเข้าไปอีก และมันยังทำให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ไม่มีความสมบูรณ์ แต่แทนที่จะเป็นการปฏิรูป หากแต่กลับกลายเป็นการยับยั้งพัฒนาของพรรคการเมือง เฉกเช่นเดียวกันกับ คสช. แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความห่วงใย ต่อปัญหาความสงบเรียบร้อย จึงไม่ยอมปลดล็อกให้แก่พรรคการเมืองเสียที แต่ในทางกลับกันการระดมทุนจะสร้างผลทางด้านลบ ต่อความสงบเรียบร้อยอย่างไร เพราะในเมื่อการระดมทุน ก็คือ การสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน แต่ถึงกระนั้น คสช. กลับมีมุมมองที่แตกต่างไปจากพรรคการเมืองเท่านั้น

วิเคราะห์การเมือง คสช. ว่าจะออกไปทิศทางใด