ก็พึ่งผ่านมาไม่นานกับการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำงานเพื่อบ้านเมือง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากทุกคนได้ติดตามข่าวสารทางการเมืองกันมาบ้างก็คงจะเคยได้ยินกับคำว่า ส.ว บ้างก็เกิดความสงสัยว่าส.ว มีบทบาทหน้าที่ใดบ้างที่เข้ามาทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาคลายความสงสัยดันว่า ส.ว. ชุดปัจจุบันนี้มีหน้าที่อะไร มีบทบาทอย่างไรในสภาผู้แทนราษฎรใครครั้งนี้ และถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับ ส.ว ไปพร้อมกันเลย

สมาชิกวุฒิสภา หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในชื่อ ส.ว  แต่ก่อนที่เราจะไปทราบหน้าที่ที่พวกเขาปฏิบัติกันในสภาก็ควรจะทราบที่มากันก่อนว่า ก่อนที่จะมาเป็นส.ว กันอย่างทุกวันนี้พวกเขาต้องทำอะไรบ้าง และมีวิธีการเช่นไรเพื่อให้มาซึ่งตำแหน่ง ส.ว ตามกฎหมายได้กล่าวถึงทางที่จะได้มาซึ่งการเป็น ส.ว อยู่ 2 ทางด้วยกัน นั่นก็คือทางแรกให้ยื่นสมัครตามแต่กลุ่มอาชีพ และมีกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นที่คัดเลือกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือระดับจังหวัด และระดับผู้นำ หลังจากนั้น กกต. จะนำรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง200คน มาให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คนอีกครั้ง ส่วนทางเลือกที่ 2 ก็คือสมัครกับส่วนกลาง และให้ คสช. เป็นคนคัดเลือกโดยตรงให้เหลือจำนวน  200 คน  ซึ่งเมื่อรวมกับการคัดเลือกทั้ง 2 ทางแล้วเราก็จะได้จำนวนสมาชิกส.ว จำนวนทั้งสิ้น 250 คน และหน้าที่ที่ ส.ว ต้องทำหน้าที่ต้องทำอันดับแรกเมื่อได้ก้าวเข้ามาทำงานในสภานั่นก็คือ การร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี โดยเสียงของ ส.ว จำนวนทั้งสิ้น 250 เสียงนั้นจะต้องไปร่วมกับ ส.ส จะได้เป็นจำนวน 750 เสียงนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยส.ว จะเข้ามาตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในการนี้ก็ถือว่า ส.ว ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุม ตรวจสอบรัฐบาลอีกด้วย อีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าที่ ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากนั่นก็คือ มีส่วนในการร่วมออกเสียงเพื่อแก้ร่างรัฐธรรมนูญต่าง ๆ สรุปง่าย ๆ ก็คือถ้า ส.ว ไม่เอาด้วยก็ไม่สามารถผ่านร่างเพื่อแก้รัฐธรรมนูญได้นั่นเอง

มาถึงตรงนี้หลายท่านก็คงจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ ส.ว กันบ้างแล้วไม่มาก็น้อย แม้ ส.ว จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงนโยบายเหมือนเช่น ส.ส แต่อย่างไรก็ตาม ส.ว ก็มีส่วน บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปในทิศทางที่รัฐบาล และ ส.ส เห็นชอบ ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าผลงานของ ส.ว ชุดล่าสุดจะเป็นอย่างไร  

ส.ว ชุดปัจจุบัน มีหน้าที่อะไร