politicspic

ส.ว ชุดปัจจุบัน มีหน้าที่อะไร

ก็พึ่งผ่านมาไม่นานกับการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำงานเพื่อบ้านเมือง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากทุกคนได้ติดตามข่าวสารทางการเมืองกันมาบ้างก็คงจะเคยได้ยินกับคำว่า ส.ว บ้างก็เกิดความสงสัยว่าส.ว มีบทบาทหน้าที่ใดบ้างที่เข้ามาทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาคลายความสงสัยดันว่า ส.ว. ชุดปัจจุบันนี้มีหน้าที่อะไร มีบทบาทอย่างไรในสภาผู้แทนราษฎรใครครั้งนี้ และถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับ ส.ว ไปพร้อมกันเลย สมาชิกวุฒิสภา หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในชื่อ ส.ว  แต่ก่อนที่เราจะไปทราบหน้าที่ที่พวกเขาปฏิบัติกันในสภาก็ควรจะทราบที่มากันก่อนว่า ก่อนที่จะมาเป็นส.ว กันอย่างทุกวันนี้พวกเขาต้องทำอะไรบ้าง และมีวิธีการเช่นไรเพื่อให้มาซึ่งตำแหน่ง ส.ว ตามกฎหมายได้กล่าวถึงทางที่จะได้มาซึ่งการเป็น ส.ว อยู่ 2 ทางด้วยกัน นั่นก็คือทางแรกให้ยื่นสมัครตามแต่กลุ่มอาชีพ และมีกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นที่คัดเลือกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือระดับจังหวัด และระดับผู้นำ หลังจากนั้น กกต. จะนำรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง200คน มาให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คนอีกครั้ง ส่วนทางเลือกที่ 2 ก็คือสมัครกับส่วนกลาง…

กระแสการเลือกตั้งของการเมืองไทย 2562

กระแสการเลือกตั้งของการเมืองไทย 2562

นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยถูกรัฐประหารพร้อมมีการจัดตั้งคณะ คสช. พร้อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาดำรงตำแหน่งร่วม 5 ปี ในปี 2562 นี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เปลี่ยนรูปแบบการเลือกจากบัตร 2 ใบ เหลือเพียงบัตร 1 ใบเท่านั้น และมีรูปแบบการคิดคะแนนเพื่อนำ สส. เข้าสู่สภาใหม่ทั้งหมด รวมถึงบรรดา สว. 250 เสียงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. จะมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย จากตรงนี้ทำให้เกิดกระแสการเลือกตั้งที่น่าสนใจขึ้น กระแสการเลือกตั้งในการเมืองไทย 2562 กระแสที่ว่าถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝั่งใหญ่ๆ อันประกอบไปด้วย ฝั่งที่เรียกตนเองว่าประชาธิปไตย, ฝั่งที่ถูกเรียกว่า ระบอบเผด็จการ และฝั่งที่ทำตัวเป็นกลางไม่ขึ้นกับฝ่ายไหนทั้งสิ้น…

Analyze the NCPO's politics to go out in any direction.pic

วิเคราะห์การเมือง คสช. ว่าจะออกไปทิศทางใด

นับตั้งแต่ที่ คสช. ได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาล หลังจากเข้ายึดอำนาจหรือกระทำการรัฐประหาร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 บรรดา คสช. ทั้งหลายก็เข้ามาอยู่ในเกมใหญ่ทางการเมือง ซึ่งนั่นก็คือ เกมแห่งความเชื่อมั่นที่ประชาชนต่างมอบให้พร้อมหวังว่าจะมีชีวิตดีขึ้นกว่านี้… วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คสช. จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต โดยออกข้อมูล ‘ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง’ และหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง คือ การสร้างพรรคการเมืองให้กลายเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และหนึ่งในหนทางอันยิ่งใหญ่ คือ การขยายบทบาทของสมาชิกพรรคต่างๆ เนื่องจากถ้าว่าสมาชิกพรรคดำเนินกิจกรรมไปอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกพรรคเหล่านี้นี่แหละ ที่จะเข้ามามีส่วนอย่างสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขั้นตอนควบคุมทิศทางความเป็นไปของพรรค ซึ่งหนทางหนึ่งในนั้น ก็คือ ขั้นตอนระดมทุนจากสมาชิกรวมทั้งเหล่าผู้สนับสนุน เนื่องจากถ้าพรรคการเมืองใด เปิดรับเรื่องนี้และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างอบอุ่น ทำให้โอกาสที่นายทุนจะเข้ามาครอบงำพรรคก็น้อยลงตาไปด้วย และพรรคก็จะกลายเป็นพรรคมวลชน เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่มีเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่ง คือ…

Politics today When will the election turn?pic

การเมืองวันนี้ เมื่อไหร่จะถึงคราวการเลือกตั้ง ?

หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พ.ร.ป. เรื่องการเลือกตั้งตำแหน่ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. รองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ , นายวิษณุ เครืองาม รวมทั้งกกต. ได้ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า วันเลือกตั้งยังเกิดขึ้นตามกำหนดเดิม คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่ง กกต. ได้ออกมาแถลงข่าวในวันนี้ว่า เวลาการเลือกตั้งจะเริ่มนับ150 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุนี้กำหนดเวลาของวันจัดเลือกตั้ง คือวันที่…

Donald Trump, Melania Trump, Naraporn Chan-ocha, Prayuth Chan-ocha

ระบบการเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน

ระบบการเมืองของไทยในปัจจุบันนี้เป็นระบบแบบประชาธิปไตยที่เริ่มมาใช้ระบบนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้นำและต้นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยมากที่สุด หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการปกครองแบบไหนวันนี้เรานำข้อมูลมาให้ท่านได้ศึกษากันพอสังเขป ทำไมต้องใช้ระบบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ? ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นแนวคิดการปกครองที่เหมาะสมสำหรับขนบประเพณีของไทยที่สุด การปกครองมีขอบเขตในการปกครองค่อนข้างที่จะกว้างขวางแถมยังมีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์บ้านเมืองได้ด้วยซึ่งจะวิเคราะห์จากหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ สภารัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่อยู่ในขั้นสูงที่สุดในระบบการปกครองมีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ นิติบัญญัติ การบริหาร และสุดท้ายคือตุลาการ ซึ่งในแต่ละหน้าที่นั้นจะถูกแบ่งให้องค์กรที่เหมาะสมดูแล อย่างเช่น นิติบัญญัติดูแลโดยรัฐสภา การบริหารดูแลโดยฝ่ายรัฐบาล รวมถึงหน้าที่สุดท้ายตุลาการผู้ดูแลจะเป็นส่วนของศาล ระบบของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งตามกฎหมายแล้วแจ้งว่าประเทศไทยจะไม่สามารถที่จะแบ่งแยกแผ่นดินได้ แต่ละพื้นที่จะมีการแบ่งอำนาจกัน เช่น จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือแม้กระทั่งหมู่บ้านเป็นต้น ประชาธิปไตยจะต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ซึ่งกฎนี้ระบุชัดเจน ดังนั้นการที่จะทำการใดๆ ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน และที่สำคัญไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นสถาบันสูงสุด ประชาชนทั้งหลายในประเทศไทยนั้นมีสิทธิเสรีชนอย่างกว้างขวางและเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทั้งหลายล้วนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ดังนี้ ประชาชนคือผู้ที่มีหน้าที่รักษาชาติ…

การเมืองไทยควรได้รับการปรับปรุงจริงหรือ?

การเมืองไทยควรได้รับการปรับปรุงจริงหรือ?

ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบันเราจะเห็นถึงการแบ่งพรรค แบ่งพวก หรือการบังคับเพื่อให้ประชาชนทำตามคำสั่งของทางรัฐบาลและกฎหมายใหม่ที่ออกมาจนดูเหมือนว่ารัฐบาลเปิดช่องทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปล้นประชาชนทางอ้อม ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในตอนนี้แทบจะไม่มีศรัทธากับกฎหมายบ้านเมืองและระบบการเมืองในปัจจุบันเลย ซึ่งบางกฎหมายใหม่ที่ออกมานั้นบ้างก็ว่าไม่สมเหตุสมผล บ้างก็ว่าข้อลงโทษของกฎหมายอ่อนเกินไป อีกหลายๆ อย่างที่แสดงถึงว่าการเมืองของไทยนั้นมีปัญหาในการควบคุมและดูแลประชาชนในชาติบกพร่อง วันนี้เราเลยจะมากล่าวถึงข้อเสียของการเมืองไทยในปัจจุบันบ้าง และควรแก้ไขอย่างไรดังนี้ ข้อดี และข้อเสียของการเมืองระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย ข้อดี เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อเลือกคนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันโดยเสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ทุกข้อของกฎหมายมีข้อบังคับไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มียศสูง หรือฐานะร่ำรวยก็สามารถโดนดำเนินคดีได้หากทำความผิดเหมือนคนทั่วไป ประชาธิปไตยที่มีศาลเป็นตัวกลางที่สามารถลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศได้ และให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุด ข้อเสีย มีการล่าช้าในการตัดสินใจอนุมัติโครงการต่างๆ เพราะต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด มีค่าใช้จ่าย่ในการดำเนินการในการเดินเรื่องในด้านปกครอง อาทิเช่น การเลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณแผ่นดินค่อนข้างสูง การพัฒนาและเดินหน้าของประเทศช้าลงกว่าประเทศอื่น เนื่องมาจากระบบการเมืองนั้นอาจจะทำให้ประชาชนในประเทศเกิดความสับสน และด้วยที่ประชาชนบางกลุ่มยังไม่รู้ว่าสิทธิเสรีภาพของตนเองนั้นมีอะไรบ้าง และจะใช้มันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างไร ประชาธิปไตยนั้นมีกี่ลักษณะ? รูปแบบของการเมืองระบบประชาธิปไตยนั้นแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 2 ลักษณะใหญ่ ซึ่งเราจะมีข้อมูลให้ท่านได้ศึกษาพอสังเขปดังนี้ รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่จะใช้ประมุขมาเป็นเกณฑ์ มีอยู่…

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวก่อกบฏในประเทศตุรกี

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวก่อกบฏในประเทศตุรกี

ความขัดแย้งของบรรดาชนชั้นนำแห่งตุรกีมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ มีการแบ่งฝ่ายระหว่างระบอบแอร์โดอานที่ต้องการสร้างระบบประธานาธิบดีอิงกับศาสนาอิสลาม เพื่อให้ประเทศตุรกีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ปะทะกับกลุ่มลัทธิเคมาล ที่ต้องการรักษาระบบรัฐสภาคงเดิม อันเป็นโลกวิสัยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและตะวันตก โดยแอร์โดอานเป็นฝ่ายรุกคืบ เข้าไปเป็นรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และกำลังจะปักธงชัยชนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปสู่ระบบประธานาธิบดี ทำให้กลุ่มอำนาจเดิมทนไม่ไหวจึงออกมาก่อรัฐประหาร ทั้งนี้แอร์โดอาน ได้ออกมาพูดกล่าวตักเตือนถึงความพยายามของกลุ่มอำนาจเก่า ก่อนหน้าที่จะเกิดการรัฐประหารปี 2016 เพียงไม่กี่เดือน มีนักวิชาการคนหนึ่ง เขาเคยทำงานในกระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่อ ไมเคิล รูบิน ได้พูดเหมือนทำนายว่าจะเกิดการรัฐประหารโค่นล้มแอร์โดอานในอีกไม่ช้า…และมันก็เกิดขึ้นจริง ฝ่ายผู้กระทำการรัฐประหาร อ้างว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล มีหนี้สินพอกพูนล้นถึงแม้หนี้ภาครัฐบาลจะสามารถควบคุมได้ แต่หนี้ภาคเอกชนก็พุ่งสูงอย่างควบคุมอย่างไร้การควบคุม ในส่วนของการท่องเที่ยวก็ทรุดหนัก รวมทั้งยังมีการลดค่าเงินลีราอันส่งผลต่ออำนาจการซื้อของประชาชน ทางการเมืองการที่แอร์โดอานชนะเลือกตั้งและได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ก็แสดงอำนาจกดขี่มากขึ้น สั่งจับกุมคุมขังฝ่ายซ้าย ปิดหนังสือพิมพ์ทั้งฝ่ายซ้าย-ขวา ทางด้านแอร์โดอาน ก็เร่งสร้างทำเนียบประธานาธิบดีขนาดใหญ่โตมโหฬาร ทำให้อลังการยิ่งกว่าสมัยสุลต่านหรือพระเจ้ากาหลิบ รวมทั้งแสดงความก้าวร้าวว่าจะยุบศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการคอร์รัปชั่นก็ได้สอดแทรกแพร่ระบาดเข้าไปในทุกครอบครัวของแอร์โดอานเอง ส่งผลให้แอร์โดอานตกอยู่ในวงล้อมอันเต็มไปด้วยความหวาดกลัว อีกทั้งแอร์โดอานยังจัดการกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดไม่ดีเท่าที่ควร…

นโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ

นโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ

Donald trump ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของอเมริกา เขามีความมุ่งมั่นในการนำอเมริกากลับสู่ความเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2016 เว็บไซต์ Metro ได้สรุปนโยบายทางการเมืองของ Donald trump มาให้เราได้ดูกันอย่างชัด ๆ ดังนี้ เศรษฐกิจและภาษี Donald trump ต้องการปรับลดเพดานภาษีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เขากล่าวว่าการตั้งนโยบายภาษีที่ไม่มาก จะทำให้การจ้างงานในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ และจะลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล,การเลี้ยงดูบุตร โดยครอบครัวที่มีบุตรจะหักค่าใช้จ่ายตรงนี้จากภาษีของพ่อแม่ อีกทั้งยังตั้งเป้าว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านตำแหน่ง ระบบสาธารณูปโภค เขาให้สัญญาว่า จะเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมสภาพมานาน ให้กลายเป็นระบบใหม่ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งเขายังพร้อมที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ,…

DSC

ทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบัน

การเมืองการปกครองของประเทศไทยเดิมทีตั้งแต่สมัยโบราณกาลมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก แบบสมมุติเทพ และพัฒนามาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2475 มีคณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหาร ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และผู้คัดค้านจึงทำให้เกิดการชุมนุมต่อสู้กันอยู่เรื่อย ๆ ทำให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน กฎบัตรและรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนถึง 19 ฉบับ เพราะทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารทางคณะรัฐประหารจะต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ประกาศแต่งตั้งใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนที่ หลังจากการรัฐประหารครั้งนั้นประเทศไทยก็ยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่อยมา แต่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ เพราะมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นและมีเหตุการณ์รุนแรงหลายครั้งจนทำให้มีฝ่ายที่ต้องทำการรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในปัจจุบันก็เช่นกัน หลังจากมีการประท้วงพร้อมกับการชุมนุมเมื่อปี 2556-2557 ระหว่างผู้ชุมนุมที่แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนนักการเมืองสีของตน จนเกิดการปะทะรุนแรงสร้างความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนความเชื่อมั่นของเหล่านานาอารยประเทศทั่วโลกที่มีต่อไทยก็ลดน้อยถอยลง การสูญเสียมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทางทหารได้ตัดสินใจออกมาทำการรัฐประหารเพื่อยุติการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้น และนำความสงบกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้การปกครองแบบเผด็จการทหารในพฤตินัย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.…

วุฒิสภากับการปกครอง

วุฒิสภากับการปกครอง

  ในปี พ.ศ. 2489 ประเทศไทย ก่อตั้ง “วุฒิสภา” องค์กรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อระบบการเมืองการปกครอง อำนาจ ที่เรียกร้อง ความยุติธรรม บุคคลที่มีสิทธิใช้อำนาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นั่นเอง เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง จึงเป็นจุดสะท้อนถึงหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ การเมืองไทยกับวุฒิสภา วิกฤตการณ์การเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 เรียกกันว่ารัฐประหาร  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นครั้งที่ 13 ของการทำรัฐประหารในประเทศไทย เนื่องจากวิกฤติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญับัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นวิกฤติสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ จะเห็นได้ว่า ประชาชน คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ…